18 oktober 2006

uitvraag

Eerder al schreef ik over de standpunten van de politieke partijen m.b.t. de financiering van het openbaar onderwijs op basis van Artikel 23 van de Grondwet. PvdA, CDA en VVD houden zich in het verkiezingsprogramma op de vlakte.

Ik stel voor dat we de partijen om een standpunt vragen. Ik wil dat doen aan de genoemde drie partijen, en ook aan Groen-Links, ChristenUnie en de SP. De andere partijen zijn te klein/versnipperd/marginaal om in deze kwestie enig gewicht in de schaal te doen.

E-mail

Onze vraag is de volgende:

Goed onderwijs is van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Het is een taak van de overheid om te zorgen dat ieder kind goed onderwijs volgt.

Daarbij behoort dat de overheid ook verantwoordelijk is voor de financiering van het onderwijs. Hoe we dat in Nederland hebben afgesproken met elkaar staat in Artikel 23 van de Grondwet. Op basis hiervan wordt onder andere het onderwijs op confessionele grondslag, maar ook andere vormen van bijzonder onderwijs net zo behandeld en gefinancierd als het openbare onderwijs.

Onze vraag is: wat is het standpunt van uw partij ten aanzien van dit artikel? Beschouwt uw partij dit als een verworvenheid die we moeten koesteren, of bent u van mening dat dit nu of op termijn moet veranderen?

In het verkiezingsprogramma van uw partij vonden wij hierover geen expliciet standpunt. Gelet op het grote maatschappelijke belang van goed onderwijs willen wij uw standpunt graag meewegen bij het uitbrengen van onze stem op 22 november. Graag zouden we van u vernemen hoe uw partij hierover denkt.

Met vriendelijke groet,

Deze e-mail heb ik woensdagmiddag 12:30 uur verstuurd.

3 opmerkingen:

FritZ zei

Goede email!

Wellicht is het zinvol om van mij ons te maken. Mijn stem hangt ook (voor een deel) van deze kewstie af.

isis zei

Is het misschien ook handig om te vermelden dat we een openbare weblog hebben geinitieerd om hierover te discussieren? Dat verhoogt de nieuwswaarde van je e-mail.

Franz zei

Ik zal in de tekst "ik" vervangen door "wij". Ik zal nog even niet naar onze blog verwijzen. Lijkt me handig om dat te doen zodra we bijvoorbeeld in contact proberen te komen met de media.
Ik wacht niet tot zondag, maar ik stuur de e-mail vandaag nog de deur uit. Bedankt voor jullie feedback.