16 oktober 2006

Bijzonder maar niet vreemd

Bijzonder onderwijs geeft mensen de kans om zich te ontplooiien op de manier die zij graag willen. De vormen van bijzonder onderwijs zijn niet per se gebonden door religies of geloofsovertuigingen. Er is bijzonder onderwijs op basis van religie, maar ook op basis van onderwijskundige ideeen.
Het is een groot goed dat mensen in onze samenleving kunnen kiezen uit de onderwijsvorm die het beste bij de opvoeding aansluit. Opvoeding en onderwijs liggen zodanig in elkaars verlengde dat een natuurlijke aansluiting de ontplooiing van het kind ten goede komt.

Het doel van onderwijs is de het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Doelstelling is niet de integratie tussen mensen bevorderen. Het aanleren van kennis en vaardigheden kan op meerdere manieren. Zoals hiervoor al aangegeven is het voor de ontploiiing van kind het beste als de manier van aanleren van kennis en vaardigheden op school aansluit bij de manier van opvoeden thuis. Hiervoor kan een keuze worden gemaakt uit verschillende typen scholen.

Bijzonder onderwijs geeft de breedte aan de keuze, vanuit religie en methodiek.

Het is van elementair belang dat alle kinderen in Nederland het recht houden om naar de school te gaan die het beste bij hen past. Dat betekent dat de kosten voor bijzonder onderwijs gelijkwaardig moeten zijn aan de kosten van openbaar onderwijs.
Zoals bekend loopt Nederland in Europa al achter de klas aan als het om investeringen in onderwijs gaat. Ook is Nederland niet in staat om het kennisniveau op peil te houden. Juist daarom moeten alle kinderen goed onderwijs krijgen. Goed onderwijs betekent dus het aanleren van kennis en vaardigheden. Als dat goed gebeurd op de manier dat kinderen dit het beste oppakken, kunnen kinderen zich beter ontwikkelen. Dit is op lange termijn essentieel voor Nederland, dat zich steeds meer als kenniseconomie zal moeten gaan ontwikkelen.

1 opmerking:

Ir. Marcus Koperslager zei

Helemaal mee eens! Ik zou bijna zeggen dat Nederland niet genoeg kan investeren in onderwijs. Goed onderwijs is een basisrecht voor ieder kind.