16 oktober 2006

Standpunten

Laten we de standpunten van de politieke partijen er eens op nazoeken.

Partij van de Arbeid

Woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer is Mariëtte Hamer (wie kent haar niet?). Op de website van de Partij staat een uitgebreid verhaal over onderwijsbeleid. Geen woord over "bijzonder onderwijs". Maar onderhuids sluimert er toch wel wat. "De overheid blijft eindverantwoordelijk en garandeert de kwaliteit en toegankelijkheid van alle onderwijs." Dat is een indirecte aanval op de besturen van scholen voor bijzonder onderwijs die van (de ouders) leerlingen eisen dat die de grondslagen van de school onderschrijven. Maar dan, onder de hoofdjes "Acceptatieplicht" en "Verplicht in de wijk naar school", komt het er uit. We hebben als maatschappij een probleem met witte en zwarte scholen, en dat probleem moet opgelost worden. De PvdA denkt dat dat kan met behoud van het huidige Artikel 23 van de Grondwet.

CDA

Namens het CDA verwoordt Jan de Vries het CDA-standpunt t.a.v. onderwijs. Staat helemaal niets in over het bijzondere onderwijs. Dat verbaast me niets: de huidige regeling is één van de confessionele kroonjuwelen. Wordt gekoesterd in die kringen.

VVD

Erik Balemans is de woordvoerder namens de VVD in de Tweede Kamer. Ik heb van hem geen uitspraken of standpunten m.b.t. het bijzonder onderwijs kunnen vinden. Het verkiezingsprogramma van de VVD rept er ook met geen woord over. De discussie over art 23 van de Grondwet speelt wel binnen de VVD. Op het internet vond ik veel liberale pleidooien voor afschaffing.

Geen opmerkingen: