16 oktober 2006

het bijzondere van bijzonder onderwijs

Onderwijspolitiek

Een van de grote taboes in de huidige Nederlandse politiek is de buitengewoon bevoorrechte positie van het bijzonder onderwijs. Dat is wellicht een nog groter taboe dan de hypotheekrenteaftrek en de premieheffing voor AOW'ers. En dat terwijl dat bijzonder onderwijs mijns inziens een grote sta-in-de-weg vormt voor sociale integratie. De bijzondere scholen in Nederland houden het bestaande verzuilde systeem in stand. Het systeem van financiering van scholen voor bijzonder onderwijs uit de algemene middelen bestaat nu bijna 100 jaar en het wordt eens tijd dat we daar afscheid van nemen. Het heeft zijn diensten bewezen, met name voor de emancipatie van het rooms-katholieke volksdeel tijdens de eerste helft van de 20e eeuw, maar tegenwoordig blijkt het een achterhaald, contra-productief sociaal concept.

Cultuurverschillen overbruggen

We wonen hier met z'n allen. We ontmoeten dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Of met een andere culturele achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. We behandelen elkaar met respect. We werken samen. We zitten op dezelfde club. We komen elkaar tegen in de winkel. Kortom, we leven samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

Openbaar Onderwijs

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. En doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zich zelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als wij.

Stelling

De financiering van het "Bijzonder Onderwijs" uit de algemene middelen is een grote belemmering voor integratie van nieuwkomers uit andere landen en hun kinderen in onze samenleving.

Begrijp me goed, ik wil niemand verbieden om vanuit de eigen cultuur of geloof of overtuiging of wat dan ook onderwijs te organiseren. Wie dat graag wil, gaat zijn of haar gang maar, veel succes. Maar ik vind alleen dat dit niet uit de algemene middelen bekostigd hoeft te worden. Wie zelf onderwijs wil organiseren, moet het ook zelf maar betalen.

Geen opmerkingen: